Life Coaching - Healing - Wellness

Veenweg 40, 9561 TM Ter Apel - tel. 06 57784775

English

 

 

STEMVORKEN

 

Het menselijk lichaam functioneert harmonisch, zoals de frequenties van ademhalen, bloedsomloop en polsslag die het lichaam in harmonische balans brengen. Stemvorken verhogen het vibratieniveau van het lichaam en brengen tegelijkertijd de chakra’s in balans. Zij creëren resonantie met ons lichaam, onze emoties, onze mind en ons etherisch lichaam.

 

Het geluid van een stemvork heeft op zowel het bewuste als onbewuste niveau invloed en brengt onze fysieke, emotionele en mentale toestand weer in balans. Bij het gebruik van stemvorken worden lichaam, geest en ziel als het ware ondergedompeld in een bad van geluid. De trillingen dringen diep door, ook op onbewust niveau, en brengen rust, harmonie en een gevoel van weldaad.

 

Het lichaam neemt alleen de vibraties op die het nodig heeft, waardoor dit heel veilig is om toe te passen, ook bij kinderen.

 

 

SESSIES

 

Healing van de Chakra’s en de Pijnappelklier

 

De frequenties die worden gegenereerd door de stemvorken lossen negatieve energie in de chakra’s en andere delen van het lichaam op. Hierdoor kunnen ook oude patronen, die in het lichaam vastzaten, worden doorbroken. Blokkades worden opgeheven, zodat de energie weer beter kan stromen en er een gevoel van weldaad en harmonie wordt ervaren.

 

Je derde oog, oftewel de pijnappelklier, is de poort naar spirituele dimensies. De pijnappelklier, ook wel de kosmische antenne genoemd, is een kleine klier dat hormonen produceert, o.a. Serotonine, melatonine en DMT (dimethyltryptamine), hetgeen voor mystieke ervaringen zorgt. Het is gelegen in het geometrische centrum van de hersenen dat overeenkomt met de locatie van de grote piramide van Giza in het geometrische centrum van de aarde.  Over het algemeen is de pijnappelklier in de loop van ons leven verkalkt, o.a. door gifstoffen, fluor en kwik. Met de stemvorken wordt de pijnappelklier geactiveerd en geopend, zodat je weer toegang kunt krijgen tot multidimensionele waarnemingen, bewust uittreden, astraal reizen, andere dimensies ontdekken en helderziendheid.

 

Lemurische Healing

Lemurie was een zeer hoog ontwikkelde civilisatie met veel mystieke kennis die vele duizenden jaren geleden bestond. Evenals Atlantis is dit land in de ocean gezonken. Volgens diverse channelingen die zijn ontvangen, waren de Lemuriers uitermate spirituele wezens die werkten met geluid, geometrie en hoger bewustzijn. Met de Lemurische stemvorken wordt de spirituele activatie van ons bewustzijn geopend en Het schoonmaken van de pijnappelklier wordt belangrijk wanneer je toegang wilt krijgen tot multidimensionale perceptie.

 

Tuning Forks